Кой се е показал ближен?

Прочит: Лука 10:29-37

 

„А Царят ще им отговори: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тези най-малки Мои братя, на Мен сте го направили.“

(Матей 25:40)

 

Когато минавам през по-бедните квартали в града, виждам толкова много мъже, жени и дори деца да спят на улицата. Тогава си спомням, че в Притчата за добрия самарянин ближен се показа този, който помогна на някого в нужда.

Такъв ли съм аз спрямо всички тези бездомни хора? Обикновено помагам, но има случаи, в които съзнателно подминавам тяхната нужда, като се успокоявам, че има специални програми за бедните. Но всеки път, когато видя тези хора, Бог ми напомня за Исусовото поръчение да помагаме на най-малките и онеправданите. Ние носим и индивидуална, и обществена отговорност.

Много от нашите братя и сестри живеят в крайна бедност. Притчата за добрия самарянин ме насърчава да се посветя на милосърдието към тези, които имат нужда от помощ.

 

Молитва: Отче, помагай ни винаги да помним Твоята повеля да обичаме своите ближни както себе си. Продължавай да ни изпълваш с милост към най-онеправданите. Молим се, както Исус ни научи: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята; давай ни всеки ден насъщния ни хляб; и прости греховете ни, защото и самите ние прощаваме на всеки наш длъжник; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия” (Лука 11:2-4). Амин.

 

Мисъл за деня: Как мога да бъда добрият самарянин за някого днес?

Скот Мартин (Ню Джърси)

 

Да се молим за: БЕЗДОМНИТЕ ХОРА.

 

 

Остави коментар

Live Reply