Котва на надеждата

Прочит: Деяния 27:13-26

 

„Затова, като се бояха да не бъдат изхвърлени на каменисти места, спуснаха четири котви от задната част и чакаха да съмне.“

(Деяния 27:29)

 

Апостол Павел беше арестуван и пътуваше към Рим, придружаван от близо 300 човека, когато корабът попадна в силна буря. Те бяха толкова изплашени, че изгубили всякаква надежда, очакваха да видят накъде ще ги отнесат вълните. В този толкова ужасен момент ангел се яви на Павел и му обеща, че всички ще бъдат спасени. Тези думи му върнаха надеждата и станаха за него по-здрава котва от тази, която можеше да задържи кораба. Както четем в Евреи 6:18-19: „да се държим за поставената пред нас надежда; която имаме за душата като здрава и непоколебима котва“.

Бог е верен във всяка ситуация. Никой не може да избегне житейските бури. Когато се изправим пред трудности, се опитваме да хвърлим котва в парите, здравето или сигурната си работа, но винаги имаме една невидима котва: Исус Христос. Той премина през ужасната буря на кръста и възкръсна, за да бъде с нас. Нека се научим да намираме утеха в Христос – котвата за нашите души.

 

Молитва: Боже, благодарим Ти за Твоята вярност. Помогни ни да се хванем за котвата на надеждата, която ни даваш. Молим се: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята; давай ни всеки ден насъщния ни хляб; и прости греховете ни, защото и самите ние прощаваме на всеки наш длъжник; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия” (Лука 11:2-4). Амин.

 

Мисъл за деня: Каква котва на надеждата ще предложа на някого днес?

Еза-Пека Матила (Финландия)

 

Да се молим за: МОРЯЦИТЕ.

 

© 2021 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

Остави коментар

Live Reply