Кръст

Прочит: Второзаконие 6:4-9

 

„И повика народа заедно с учениците Си и им каза: Ако иска някой да дойде след Мен, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си и така нека Ме следва.“

                                                                                 (Марк 8:34)

 

Аз съм пенсиониран учител по физическо, който от няколко години има нова цел. Един човек на име Дейвид, който служи при организирането на младежки лагери, ме научи да изработвам гердани от кръстчета от конец. Всяко кръстче отнема около четири минути и струва четири цента. Дейвид носи герданите като подаръци на младежките лагери. Те са символ на Божията любов и прошка. Той подарява такива и на непознати хора.

Неговият пример ме вдъхнови и реших да се отдам на това служение. Герданите са символ за нас и могат да ни напомнят да носим Божията любов на всички хора, които срещаме.

Как бихме могли да носим в света вестта за кръста – за великата любов, която се пожертва заради нашето спасение? Можем да носим кръст, който да ни напомня да споделяме неговото значение с думи и дела на любов.

 

Молитва: Исусе Христе, искаме никога да не забравяме колко голяма е Твоята любов към нас. Когато носим кръста като символ на твоята жертва, помагай ни и на дело да показваме любовта Ти на хората в света. Амин.

 

Мисъл за деня: „Вижда ли се“ кръстът на Христос достатъчно ясно в моя живот?

Джей Бейсингър (Флорида)

 

Да се молим за: ХРИСТИЯНСКИТЕ ЛАГЕРИ.

 

Остави коментар

Live Reply