Кръгът на любовта

Прочит: Матей 22:36-40

 

„Да възлюбиш ближния си, както себе си.“

(Матей 22:39)

 

Аз съм перфекционист и мога да съм много строга към себе си, когато не направя нещо достатъчно добре. Често се обвинявам. Защо не мога винаги да съм спокойна и излъчваща любов? Рядко се получава. Един ден, след като три пъти се отнесох зле с един близък, който нямаше никаква вина, ме обзе чувство за вина. Тогава ми дойде следната мисъл: не можеш да дадеш нещо, което нямаш. Сякаш Бог искаше да ми каже, че ако обичам себе си, както Той обича мен, ще мога да обичам и повече хората.

Никога не се бях замисляла колко много любовта към другите зависи от любовта към самия себе си. Никога не се бях замисляла колко не обичам себе си. Това беше момент на прозрение. Обвинява ли ме Бог? Немилостиво и непростително ли се отнася към мен? Не. Реших да се освободя от всички мисли за себе си, които не отговаряха на Божието отношение. За пръв път от много време изпитах истинска любов към себе си – прошка, милост, надежда, мир, радост – и достатъчно, което да споделя.

Въпреки че продължавам да правя грешки, си прощавам. Реших да обичам себе си, за да мога да споделям Божията любов с хората.

 

Молитва: Милостиви Боже, помогни ни да гледаме на себе си и на другите, както Ти гледаш на всички – като на хора, които заслужават Твоята любов. Амин.

 

Мисъл за деня: Когато приема Божията любов към мен, ще мога да споделям тази любов и с другите.

Аморел Брауни (Гренада)

 

Да се молим: ДА ОБИЧАМЕ СЕБЕ СИ, КАКТО БОГ НИ ОБИЧА.

 

Остави коментар

Live Reply