Кръщение

Прочит: 1 Петр. 3:18-22

 

„Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен…“

                                                                                 (Марк 16:16)

 

Преди години със съпруга ми посещавахме малка църква в Калифорния. В нея с венчахме. В една проповед пасторът сподели, че майка му била сложила в рамки кръщелните свидетелства на своите деца и ги окачила на стената над техните легла. По този начин те не забравяли, че са Божии деца. Реших да направя същото с нашите свидетелства. Така често си припомням миналия си живот и чувствам, че Бог го изпълнил с нов смисъл благодарение на Своята любов.

Нашият Небесен отец даде Своя единороден Син Исус Христос, за да пострада и да умре, изкупвайки нашите грехове, и да ни спаси, ако се покаем и се обърнем към Божията любов.

За мен един от най-важните моменти от моя живот е кръщението. Благодарна съм на Бога, че чрез кръщението Той ни дарява Святия Дух, за да ни утешава и да ни води.

 

Молитва: Благодарим Ти, Боже, за дара на кръщението и за спасението чрез Исус Христос, нашия Господ. Амин.

 

Мисъл за деня: Кое ми напомня за Божията любов към мен?

Хелън Блис (Вашингтон)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО СЕ ПРИГОТВЯ ЗА КРЪЩЕНИЕ.

 

 

 

 

© 2015 The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply