Красота, подарена от Бога

Прочит: Псалм 19:1-6

 

„Небесата разказват за славата Божия и просторът известява делото на ръцете Му.“

                                                                                   (Псалм 19:1)

 

Веднъж с мъжа ми помогнахме на трима рибари, които имаха проблем с лодката, като я закачихме за нашата и ги закарахме до брега. Докато преминавахме през реката, погледнах нагоре и видях много оранжеви и черни пеперуди, които летях в същата посока точно над главите ни. Близо час с мъжа ми се любувахме на тази прекрасна гледка: нежни създания, които пътуваха към далечния си зимен дом.    

Когато стигнахме брега и можехме да разговаряме с хората от другата лодка, им споделихме радостта си от възможността да видим отблизо красивите пеперуди, а те ни погледнаха учудено. Мъжете бяха толкова погълнати от проблема си, че дори за миг не бяха вдигнали поглед нагоре.

 Замислих се не съм ли и аз понякога толкова заета със своите проблеми, че не забелязвам благословенията от Бога, които са толкова близо. Когато духът ми е разтревожен, спирам, за да се огледам наоколо и да видя красотата, която Бог ни е подарил.

 

Молитва: Боже, когато сме стресирани, помогни ни да погледнем отвъд проблемите и да намерим утеха в чудесата, които Ти си сътворил. Амин.

 

Мисъл за деня: В какво виждам Божието творческо дело днес?

Джуди Уолтън (Пенсилвания)

 

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО СИ ИЗКАРВАТ ПРЕХРАНАТА С РИБОЛОВ.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply