Красотата на творението

Прочит: Псалм 29:1-11

„Гласът Господен е над водите; Бог на славата гърми; Господ гърми над големите води.“
(Псалм 29:3)

С мъжа ми отидохме на Ниагарските водопади, изпълнени с очакване да се насладим на величествената гледка. По пътя към тях имаше всевъзможни реклами за храна и сувенири. Висока музика привличаше туристите. Смях изпълваше въздуха.
Когато стигнахме до водопадите, шумът от водата изпълни изцяло слуха ни. Слънцето огряваше падащата по скалите вода. Аз се взирах, без да мога да кажа и дума. Само Бог може да сътвори такава сила и красота! Забравих за целия шум от съседните улици, докато се наслаждавах на Божието величествено творение.
Ниагарският водопад ме наведе на мисълта, че истинският източник на пълнотата е само един. По пътя към него много неща могат да отвличат вниманието ни – магазини, лъскави коли, телефони – но когато пред нас се разкрие Божията сила, те губят своята стойност. Преживяването на Бога в богослужението, молитвата и размишлението над Неговото слово може да ни изпълни с радост, която никога не стихва.

Молитва: Благодарим Ти, Господи, за красотата, която си създал, и за любовта, която надвишава всичко в този свят. Помагай ни винаги да търсим Теб. Амин.

Мисъл за деня: Днес ще търся Бога.
Сюзан Маас (Орегон)

Да се молим за: ТУРИСТИТЕ.

Остави коментар

Live Reply