Криеница

Прочит: Матей 25:31-40

 

„И ще Ме потърсите и ще Ме намерите, като Ме потърсите с цялото си сърце.“

                                                                             (Йеремия 29:13)

 

Веднъж, когато дъщеря ми Джордан беше на четири години, отидохме на гости на моите родители. Джордан веднага реши, че баба й е идеалният партньор за игри и предложи да играят на криеница. „Ти ще се скриеш ето там“ – каза тя и посочи зад креслото. На нас ни стана много смешно, защото всички знаем, че при играта на криеница този, който търси, не бива да знае къде се крият останалите.

Мисля, че Бог обича да играе на тази игра с нас. Той ни призовава да Го търсим, като най-голямото Му желание е да Го намерим, затова веднага ни казва накъде да гледаме.

Къде „се крие Бог“? Сред бедните, при онеправданите, при онези, „най-малките“ (Матей 25:40). Ето защо не е нужно да се надигаме на пръсти, да гледаме към най-високите места, да се покатерваме на собствените си достижения, за да Го видим. Трябва да наведем глава, да коленичим, да смирим сърцата си. И изненада: ще открием Твореца на вселената, Който щастлив ни очаква.

 

Молитва: Любящи Боже, нека когато Те намерим, да изпитваме същата радост, която Ти изпитваш, когато достигаме до Теб. Амин.

 

Мисъл за деня: Къде ще търся Бога днес?

Ранди Уолтърмен (Тексас)

 

Да се молим за: СЕМЕЙСТВАТА С МАЛКИ ДЕЦА.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply