Крила като на гълъба

Прочит: 1 Тимот. 6:17-19

„И казах: Дано да имах крила като на гълъба! Щях да отлетя и да си почина.“
(Псалм 55:6)

В института, където преподавам, поставих на първокурсниците специална задача. Трябваше да напишат поетично произведение на тема: „Ако имах две крила“. Някои започнаха да пишат веднага, но други се обезпокоиха. Аз настоях да се заемат със задачата и всички приключиха навреме. След това всеки представи поемата си пред класа с чувството на постигнат успех. Сред най-успешните опити беше този на Салмаан, който казваше: „О, ако бях благословен с две крила! Щях да отлетя далеч, за да стана крила за тези, които нямат крила“.
Не мога да забравя тези думи. Благородният Салмаан сега преподава в едно училище в Керала. Бог му дава възможност всеки ден да бъде крила на любовта и знанието за много деца.
Бог ни призовава да се смирим и да протегнем ръце към другите, за да бъдем за тях извор на любов, знание и изцеление. Псалмистът копнее да се издигне над земните трудности и да открие мир в Божието присъствие. Господ ни дава сила да достигаме до хората и да бъдем за тях извор на любов и милост.

Молитва: Небесни Отче, давай ни сила, за да станем за хората крила на любовта, които носят утеха. Амин.

Мисъл за деня: Божият призив към нас е да бъдем благословение за хората.
Шаджи Джордж (Индия)

Да се молим за: УЧИТЕЛИТЕ.

Остави коментар

Live Reply