Крушката в Ливърмор

Прочит: Матей 5:14-16

„… Бог, Който е казал на светлината да изгрее от тъмнината, Той е, Който е огрял в сърцата ни…“
(2 Коринтяни 4:6)

Пожарната в Ливърмор, Калифорния, привлича посетители от цял свят. Те идват да видят най-известната електрическа крушка в света. Тя била инсталирана през 1901 г. и свети вече 115 години. Крушката продължава да е загадка за учените, които не могат да установят на какво се дължи нейната трайност. Физиците са стигнали до извода, че жичката в нея е доста по-дебела от тези в съвременните крушки. Освен това, за разлика от останалите, които се включват и изключват постоянно, тази свети непрекъснато и явно в това се крие част от нейната тайна.
Тази история ми напомня, че ако размишляваме над думите на Исус, ние ще искаме и другите хора да видят Божията светлина, която отразяваме в света. Той призовава и нас да светим непрестанно, година след година. Исус казва: „Вие сте светлината на света“; „нека свети вашата светлина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, Който е на небесата“ (Матей 5:14, 16). Имаме прекрасната привилегия да прославяме Бога и да отразяваме Неговата светлина, така че и другите да пожелаят да Го прославят.

Молитва: Исусе, Светлина на света, помогни ни да отразяваме Твоята светлина в този свят и да споделяме Твоята любов с хората, които срещаме. Амин.

Мисъл за деня: Как ще прославя Бога днес?
Стивън Коен (Калифорния)

Да се молим за: ПОЖАРНИКАРИТЕ.

Остави коментар

Live Reply