Крясъкът на тревогата

Прочит: Псалм 94:17-19

„Сред множеството грижи на сърцето ми Твоите утешения веселят душата ми.“
(Псалм 94:19)

Бяхме на къмпинг в парка „Йелоустоун“. Рано сутринта ни събуди ужасният крясък на ято гарвани и се убедихме, че не случайно на тези птици се гледа като на досадни и кресливи създания.
Спомням си за тях, когато чета днешния стих. Сякаш тревогите изпълват живота ни като досадното грачене на гарваните: „Ти си обречен“. Шумът от това повтарящо се безпокойство трудно се игнорира.
Псалмистът казва, че Бог възстановява мира и тишината. Библията е пълна с обещания, над които можем да разсъждаваме, за да възвърнем спокойствието на ума си. Обичам Софония 3:17: „Господ, твой Бог, е сред теб – Силният, Който ще те спаси; ще се развесели за теб с радост, ще се успокои в любовта Си, ще се весели за теб с песни“. На мястото на „теб“ поставям своето име или името на човек, за когото се моля, и се наслаждавам на победата, която Бог промисля за мен и за моите приятели. Ако се уповаваме на Неговите обещания, Бог ще изпълни душите ни с мир.

Молитва: Боже на мира, благодарим Ти за Твоите силни и утешителни обещания, които прогонват гарваните на тревогата. Амин.

Мисъл за деня: Доверието в Бога е моят отговор на тревогата.
Марк Уайнрих (Невада)

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО Е ИЗПЪЛНЕН С ТРЕВОГА.

Остави коментар

Live Reply