Лека промяна

Прочит: Ефесяни 1:15-23

„… дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ви даде дух на мъдрост и откровение, за да Го познаете…“
(Ефесяни 1:17)

По време на очния ми преглед лекарят каза: „Леко ще променя лечението“. Не бях забелязала някаква разлика в зрението си, но отвърнах: „Добре, ако това ще подобри състоянието ми, съм съгласна. Кой не би се съгласил?“.
Замислих се за другите леки промени в живота си. Често съм променяла рецепта, за да стане ястието още по-вкусно. Какво ще стане, ако внеса малки промени в духовния си живот? Изградила съм си навик да започвам деня с молитва и четене на Библията, като използвам и две молитвени ръководства. Досега това ми е стигало. Но по-внимателен прочит и повече задълбоченост в молитвата със сигурност ще донесат повече полза. Ако чета словото по-бавно или по-дълго време оставам в тишина, за да чувам Божия глас, ще достигна до по-дълбоко разбиране. Забелязала съм, че това разбиране може да се постигне само с малки промени в духовните навици.
Промяната може да е различна за всеки от нас. Но каквото и да е нужно, ако то ще ни приближи към Бога и ще ни помогне да чуваме гласа Му по-ясно, който не би се съгласил?

Молитва: Боже, давай ни желание да учим повече неща за Теб всеки ден. Амин.

Мисъл за деня: Никога не съм научил достатъчно за Бога.
Кони Казънс (Пенсилвания)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО ПОСТАВЯТ НАЧАЛОТО НА НЯКАКЪВ ДУХОВЕН НАВИК.

Остави коментар

Live Reply