Липсващата връзка

Прочит: Йоан 14:15-23

 

„Исус му отговори: Ако ме обича някой, ще пази учението Ми; и Отец Ми ще го възлюби и Ние ще дойдем при него, и ще направим обиталище у него.“

                                                                               (Йоан 14:23)

 

Докато си слагах любимото колие, видях, че една брънка от него липсва. Не знаех, че е счупено, когато за последно го прибирах, но сега то беше неизползваемо, докато не намерех начин да го запоя.

Седмица по-рано бях забелязала една сребърна частичка на земята и понеже не знаех точно откъде е, я прибрах. Ето че бях постъпила мъдро.

Понякога се чувстваме като това колие в духовния си живот. Какво ли не ни прекършва – загуба, болест, смърт, развод. Кавгата с близки хора, влошените взаимоотношения или неправилните постъпки ни карат да се чувстваме откъснати от Бога.

Има начин да преодолеем тази откъснатост – чрез молитва, размишление над библейските истини и служение на Бога. Господ винаги може да „спои“ живота ни, ако имаме желание и готовност да приемем помощта Му.

 

Молитва: Помагай ни, Боже, да не се отделяме от Теб. Амин.

 

Мисъл за деня: Нека не се отделяме от Бога.

Чарлин Юбанк (Тенеси)

 

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО СЕ ЧУВСТВАТ ОТКЪСНАТИ ОТ БОГА.

Остави коментар

Live Reply