Липсващото парче

Прочит: Яков 4:1-10

„Спокойно ще легна и ще спя, защото само Ти, Господи, ме правиш да живей в безопасност.“
(Псалм 4:8)

Майка ми много обича да реди пъзели. Тя започва от ъглите навътре и постепенно хаосът придобива форма. Целият процес е труден, но накрая носи удовлетворение. Един от нейните пъзели така и не се получи, защото една малка част липсваше.
Понякога и ние можем да се почувстваме като този недовършен пъзел, ако забравим да разчитаме на Бога. Опитваме се да изградим живота си от наличните парчета – образование, пари, материални придобивки. Но точно когато всичко обещава да се нареди, нещата се объркват. Проблемът е, че ни липсва най-важното парче, което свързва всички останали – Бог. Когато отиваме при Него със смирено покаяние, ние получаваме благословението на Божията прошка и любов.
Да следваме Бога, често никак не е лесно, но нека не губим своята увереност. Господ ще води нашите стъпки. Той може да изведе на добър край и най-трудните ситуации. Дори в хаоса, в който се превръща понякога нашият живот, Бог може да въведе ред и да даде мир.

Молитва: Боже на милостта, благодарим Ти за Твоето обещание да ни освободиш от злото. Нека Твоята любов и милост ръководят нашите действия, за да познаваме Твоя мир всеки ден. Амин.

Мисъл за деня: Бог иска да имам истински мир.
Гейл Ричардс (Айова)

Да се молим за: БОЖИЯ МИР.

Остави коментар

Live Reply