Любов и сила

Прочит: Филипяни 2:5-11

 

„… колко превъзходно велика е силата Му към нас, вярващите – сила, която е според действието на Неговата могъща сила, с която подейства в Христос, когато Го възкреси от мъртвите и Го сложи да седне от дясната Си страна на небесата…“

                                                               (Ефесяни 1:19-20)

 

Дни наред със съпругата ми търсехме човек, който да се заеме с грижата за моята майка, и попадахме на много добри хора, които показваха истинска загриженост. За съжаление, никой от тях не отговаряше на всичките ни очаквания, докато не се появи една жена – социален работник – която заяви: „Аз ще се справя“. Ето това искахме да чуем.

Любовта може да породи в нас много топли чувства и желание да помагаме на своите ближни, но само желанието не е достатъчно  (Яков 2:16). С възкресяването на Исус от мъртвите Бог ни показа, че добрата вест за спасение е факт. Той показа на дело любовта Си към хората. Бог ни обича и ни е приготвил вечен дом в небето. Любов и сила в едно!

С помощта на Христос ние разполагаме и с милостиво сърце, и с възможности да проявим на дело своята милост. Добрата вест, която носим в света, гласи: „Да! Можем да помогнем“. Ние вярваме, че Бог винаги действа в този свят и чрез нашите дела променя живота на хората.

 

Молитва: Господи, нека да чувстваме Твоята любов и сила в живота си и с радост да споделяме Твоята Блага вест с другите. Амин.

 

Мисъл за деня: Възкръсналият Христос живее в нас с любов и сила.

Уилям Смит (Вирджиния)

 

Да се молим за: ЖЕЛАНИЕ И ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПОМАГАМЕ.

 

Остави коментар

Live Reply