Любов, която привдига

Прочит: 1 Коринтяни 2:9-13

 

„Каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е идвало, всичко това е приготвил Бог за тези, които Го обичат.“

(1 Коринтяни 2:9)

 

Бяха изминали шест месеца, откакто ракът отне съпругата ми, с която бяхме живели заедно 43 години, а аз все още не можех да превъзмогна скръбта си. Всеки ден сърцето ми се свиваше от мъка и се депресирах. Църковното ми семейство ме подкрепяше, пасторът също ме изслушваше и съветваше. Той ми предложи да споделя чувствата си пред църквата на едно неделно богослужение.

Когато видях пастор Том няколко дни по-късно, му казах, че не си струва да споделям историята си. Без да се замисля, той ме прегърна, усмихна се и каза: „Ти може да мислиш така, но не и Бог!“.  В този момент сякаш се пробудих. Търсех успокоение и изцерение в себе си, в работата, в земните неща, които ме разсейваха. Само с една усмивка и няколко думи пастор Том ми припомни, че мога да оставя Божията любов и изцерителна сила да ме водят.

Бог изпрати Исус Христос, за да ми дари нов живот, затова мога да с увереност и спокойствие да споделям благата вест. Тази проста истина ми помогна да премина от скръб към духовен растеж. Вземам участие в различни дейности на църквата, моля се всеки ден, изучавам Библията по време на библейските уроци и ценя благословенията, които Бог ми подарява. Сега съм по-силен и животът ми е по-смислен. Аз съм свидетелство за Божията любов, която възстановява и привдига.

 

Молитва: Отче, показвай ни пътя. Учи ни да не следваме собствените си пътища, а да ходим след Тебе. Амин.

 

Мисъл за деня: Можем да намерим утеха в скръбта, като споделяме Божията любов.

Майк Стари (Вирджиния, САЩ)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО СКОРО Е ИЗГУБИЛ БРАЧНИЯ СИ ПАРТНЬОР.

Остави коментар

Live Reply