Любов

Прочит: 1 Коринтяни 13:4-8

 

„… Бог е любов; и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога и Бог – в него.“

(1 Йоан. 4:16)

 

На сватбата на моя племенник ме помолиха да прочета една перифраза на днешния прочит от 1 Коринтяни. Въпреки че ритуалът беше светски, а не църковен, Бог беше с нас чрез Своята любов.

Ние, християните, сме призовани да обичаме ближните си като себе си (Матей 19:19). Ако празнуваме любовта между хората, която не може да се сравни с Божията любов, колко повече трябва да празнуваме това, че Той обича всеки човек!

Сватбата на моя племенник ми напомни колко много Бог обича всички Свои деца. Той ме призовава да обичам не само своето семейство, но всички мои ближни, дори тези, които ми е трудно да обичам, които не харесвам или ме плашат. Бог обича всеки от нас и ние трябва да правим същото.

 

Молитва: Отче, помагай ни да отразяваме Твоята любов. Молим се, както Исус ни научи: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име! Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята! Дай ни днес насъщния хляб; и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото е Твое царството и силата, и славата, до вековете. Амин!” (Матей 6:9-13).

 

Мисъл за деня: Кого Бог ме призовава да обичам днес?

Карол Денериъс (Австралия)

 

Да се молим за: РОДНИНИТЕ И ПРИЯТЕЛИТЕ МИ, КОИТО НЕ СА ХРИСТИЯНИ.

 

Остави коментар

Live Reply