Любовта никога не отпада

Прочит: Римляни 5:1-11

„Любовта никога не отпада; другите дарби обаче пророчества ли са, ще се прекратят; езици ли са, ще престанат; знание ли е, ще се прекрати.“
(1 Коринтяни 13:8)

Миналото лято работих като помощник за летния лагер на едно местно начално училище. Три дни седмично бях „госпожица Лили“ за група от две-тригодишни деца. Рисувахме с пръсти и с водни бои гъсеници и играехме различни игри на тревата. Обичах работата си, но най-тежко ми беше сутрин. Колкото и да сме се забавлявали предния ден, на сутринта децата не искат да се отделят от родителите си. Аз ги убеждавах, че мама и татко ще се върнат, и така и ставаше – привечер родителите идваха и щастливи прибираха своите деца.
Понякога и ние се чувстваме като децата – сякаш Бог се е отдалечил от нас. Но като любящите родители Той винаги ще ни прибере отново при Себе Си. В днешния прочит Павел говори на коринтяните за характеристиките на любовта, като заявява, че тя никога не отпада. Когато се чувстваме отчаяни, можем да се доверим на Бога, защото Той винаги е с нас. Божията любов винаги ни привдига и ни прави силни.

Молитва: Господи, помагай ни да не забравяме, че Твоята любов винаги е с нас, дори когато животът е труден. Амин.

Мисъл за деня: Каквото и да се случва, Божията любов никога не отпада.
Лили Хайзър (Северна Каролина)

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО СЕ ГРИЖАТ ЗА ДЕЦА.

Остави коментар

Live Reply