Любовта…

Прочит: 1 Коринтяни 13:4-7

 

„… със съвършено смирение и кротост, с дълготърпение, с поносимост един към друг в любов…“

(Ефесяни 4:2)

 

Докато приближавах към старата училищна сграда, чух щастливите гласове на учениците, играещи в двора. Беше започнала нова учебна година с нови вълнения и нови възможности за знания. Някои от бъдещите ми ученици по английски трябваше да учат още много, а други имаха проблем с усвояването на езика. Чакаше ме сериозна работа.

Сутринта бях прочела 1 Коринтяни 13 – главата, посветена на любовта. Веднъж една неделна учителка предложи да заместим думата „любовта“ в стихове 4-7 с думата „Исус“ и да прочетем така главата. Понеже искаме да сме като Исус и да показваме Неговата любов, тя ни каза този път да заместим думата със своето име и отново да прочетем откъса. Това ни помогна да разберем каква е Божията любов. Такава любов Бог иска да проявявам към своите ученици и към всички хора.

 

Молитва: Боже на любовта, помагай ни да показваме любов, търпение и доброта към всички хора.

 

Мисъл за деня: Как мога да покажа Божията любов и доброта днес?

Пам Хайкерсън (Тексас, САЩ)

 

Да се молим за: УЧИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ.

 

 

 

 

Остави коментар

Live Reply