Мъдростта на лисицата

Прочит: Второзаконие 31:1-8

„… Бог е казал: Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя…“
(Евреи 13:5)

Докато карах по магистралата, видях в храстите до пътя слаба червена лисица, която седеше и наблюдаваше трите си малки. Те си играеха и се боричкаха надолу по пътя, спокойни, че майка им е наблизо, а тя ги следваше, без да отделя поглед от тях.
Осъзнах, че тази грижовна майка е пример за Божията грижа към мен. Тя им беше дала пълна свобода да играят в непозната територия, но през цялото време беше до тях, за да ги поведе към безопасно място.
В днешния библейски прочит се разказва как Мойсей, преди да предаде на Исус Навин отговорността за народа, им припомни Божия закон и задължението да му се покоряват. Бог е обещал никога да не ни изостави, а колко пъти аз съм се борил с всички сили да постигна нещо, което би било много по-лесно достижимо с Божията помощ!
Срещата с лисичето семейство ми даде един прекрасен пример за неизменната грижа, която Господ има към мен. Каквото и да се случва в живота ни, можем да се доверим на Божията неугасваща любов и на Неговото постоянно присъствие.

Молитва: Боже на всички поколения, помогни ни всеки ден да живеем с увереността, че можем да Ти се доверим и че винаги си с нас. Амин.

Мисъл за деня: Божието любящо присъствие ми дава свобода.
Джийл Стюарт (Колорадо)

Да се молим за: РОДИТЕЛИТЕ.

Остави коментар

Live Reply