Майчинска любов

Прочит: Псалм 20:1-9

„Йерусалиме, Йерусалиме! Ти, който избиваш пророците и с камъни убиваш пратените до теб, колко пъти съм искал да събера твоите чеда, както кокошката прибира пилетата си под крилата си, но не искахте!“
(Матей 23:37)

Семейството ни отглежда кокошки. Една пролет квачката снесе шест яйца. Докато излюпените пиленца бяха малки, тя постоянно се опитваше да ги държи събрани.
Една сутрин я чухме да издава силни и странни звуци и разбрахме, че нещо не е наред. Когато изтичахме в двора, видяхме квачката да стои срещу един храст с разперени крила, а наоколо кръжеше ястреб. Пиленцата не се виждаха никъде. Момчетата започнаха да махат с ръце, за да изгонят ястреба, а ние с жена ми потърсихме малките. В началото никъде не ги откривахме. Изведнъж те започнаха да излизат от храста, където квачката ги беше скрила. Пред лицето на опасността тя беше излязла и се беше изправила пред ястреба, за да защити рожбите си.
В днешния прочит Исус сравнява Себе Си с квачка, която се грижи за пилетата си. Когато чета тези редове, се сещам за случая от онзи ден. Такава саможертвена любов проявяват към своите рожби майките по целия свят. Такава любов прояви и нашият Спасител, когато умря на кръста за всички хора. Той ни показа, че Бог ни обича и прави всичко, за да ни опази.

Молитва: Любящи Боже, помогни ни да обичаме другите така, както Ти обичаш нас. Амин.

Мисъл за деня: Бог винаги ме обича и ме пази.
Джофри Снуук (Канзас)

Да се молим за: МАЙКИТЕ.

Остави коментар

Live Reply