Макс

Прочит: Йоан 10:1-14

„… и вика своите овце по име и ги извежда.“
(Йоан 10:3)

Котката ми Макс не е особено умна, но е много добра и обича хората. Всяка сутрин тя си слага лапите върху крака ми и се подготвя за редовното точене на нокти. Вляза ли в банята, дотичва и започва да мяука разтревожено, защото не ме вижда. Аз отварям вратата, казвам „Тук съм, Макс“ и тя се успокоява.
Понякога взаимоотношения ми с Бога са такива. Той винаги е до мен, но има моменти, когато аз изгубвам фокуса и забравям това. Почувствам ли се далеч от Божието присъствие, започвам да се тревожа. Но когато извикам към Него, Той ме призовава по име и ми дава нова увереност. Понякога не се чувствам особено умен, но благодарение на необятната Си любов и милост Бог винаги е търпелив към мен.

Молитва: Боже, чрез благодатта Си ни помогни да Те слушаме и да следваме Твоя глас. Молим се, както Исус ни научи: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име! Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята! Дай ни днес насъщния хляб; и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото е Твое царството и силата, и славата, до вековете. Амин!” (Матей 6:9-13).

Мисъл за деня: Когато се изгубя, Бог ме вика по име.
Реймънд Локли (Калифорния)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СЕ ЧУВСТВАТ ОТДЕЛЕНИ ОТ БОГА.

Остави коментар

Live Reply