Малки дела

Прочит: 1 Коринтяни 12:12-25

„Но сега те са много части, а пък едно тяло. И окото не може да каже на ръката: Не ми трябваш; или пък главата на краката: Не ми трябвате. Напротив, тези части на тялото, които се виждат да са по-слаби, са необходими.“
(1 Коринтяни 12:20-22)

Работя в завод, където произвеждаме огледала за автомобили. Моята работа е на поточната линия и често съм склонен да си мисля, че е доста маловажна. Но в същото време знам, че ако не я свърша съвестно или навреме, ще забавя целия процес. А и огледалата са изключително важни при шофиране.
Често подценяваме своята роля като християни, но нека се замислим – малките неща, като посрещането на някого в църквата, могат да повлияят на този човек по начин, който дори не подозираме. Бог може да помага на хората по много начини, но е избрал нас да Му бъдем съпричастни в това дело. Една от привилегиите на християнството е да служим на хората в света. Макар често да не виждаме резултатите от своето служение, Бог вижда нашите усилия да носим Неговото благовестие и да бъдем Негови свидетели.

Молитва: Боже, благодарим Ти, че ни позволяваш да бъдем част от Твоето тяло и че ни даваш възможност да служим на хората. Амин.

Мисъл за деня: Бог може да ми помогне да използвам всички свои умения, за да служа на хората.
Кийт Осмън (Охайо)

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО РАБОТЯТ НА ПОТОЧНА ЛИНИЯ.

 

 

 

 

 

 

Остави коментар

Live Reply