Малки дела

Прочит: Матей 25:31-40

„А Царят ще им отговори: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тези най-малки Мои братя, на Мен сте го направили.“
(Матей 25:40)

Служил съм по различни начини в църквата. Някои са били трудни и са изисквали сериозна подготовка, някои са били забелязвани от хората и съм получавал благодарност. Последното ми служение беше лесно. Свалях пакети с пелени от рафта, слагах ги в кошници и ги качвах горе, където чакаше микробус. Приготвяхме ги за млади родители, които не можеха да си позволят пелени. Изпълвах се с радост при мисълта, че благодарение на тази помощ някоя майка ще може да успокои плачещото си бебе, един товар ще падне от плещите ѝ и Бог ще бъде прославен.
Вярвам, че когато помагаме с любов и се грижим един за друг, живеем според евангелското поръчение. Посвещението на Христос и на служба на хората в началото може да е трудно. Може да се изплашим при мисълта, че някой ще иска да направим нещо, което не ни е по силите. Но ако се посветим с искрено сърце, ще открием безброй начини, по които Бог ще извършва Своето дело чрез нас. Ще открием и истинското благословение от това да даваме на другите. Дори малките ни дела в помощ на хората могат да им разкрият реалността на Христовата любов.

Молитва: Милостиви Боже, води ни към всички малки неща, които можем да направим днес, за да улесним живота на някого. Амин.

Мисъл за деня: Какво мога да направя за Бога и за другите днес?
Робърт Сорозан (Пенсилвания)

Да се молим за: ДОБРОВОЛЦИТЕ.

Остави коментар

Live Reply