Малки жестове

Прочит: Лука 7:36-50

 

„И като застана отзад при нозете Му и плачеше, започна да облива нозете Му със сълзи и да ги изтрива с косата си, целуваше нозете Му и ги мажеше с мирото.“

(Лука 7:38)

 

Малко преди да се пенсионирам като учителка по физическо възпитание, един мой ученик ми подари сърце, което беше оформил от червена гъвкава пръчица за декорация. Сложих си го на клипборда, за да ми напомня жеста. Не съм го махала вече няколко години. Всеки път, когато погледна към сърцето с неправилна форма, се усмихвам.

Понякога се питам дали Бог приема нашите дарове по същия начин. Бог, Дарителят на всяко благо и любов, може да извърши всичко съвършено, но мисля, че се радва дори на малките неща, които правим ние в знак на любов. В библейските разкази Исус не подминава нито един израз на любов към Него. Той хвали отдадеността на Мария, която Го слуша внимателно (Лука 10:38-42). Когато забелязва желанието на Закхей да Го види, му казва, че ще го посети в дома му (Лука 19:1-10). Той обръща внимание на жената, която помазва краката Му с миро. Исус приема любовта, независимо по какъв начин е проявена.

Както и да проявяваме любовта си – като прославяме Бога, наслаждаваме се на творението или помагаме на някого в нужда – можем да бъдем всеотдайни, както и да приемаме жестовете на другите, колкото и да са малки.

 

Молитва: Господи, благодарим Ти, че ни показваш как да обичаме. Помагай ни да споделяме Твоята любов със света. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог ме учи как да давам и да получавам любов.

Лин Даниълс (Масачузетс, САЩ)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО ТРУДНО ПРИЕМАТ ЛЮБОВТА, КОЯТО ИМ СЕ ПОКАЗВА.

Остави коментар

Live Reply