Малки жестове

Прочит: Матей 25:31-40

„А Царят ще им отговори: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тези най-малки Мои братя, на Мен сте го направили.“
(Матей 25:40)

Когато излязох от ресторанта с неизядената храна, която ми бяха опаковали за вкъщи, видях един човек, който лежеше на улицата. Наведох се над него и попитах: „Искате ли нещо за ядене?“. Той отговори: „Да“. Когато му оставих кутията с храна, няколко човека зад мен пуснаха пари в шапката му. Качих се в колата и си помислих, че когато помагам на някого, се чувствам щастлив.
Замислих се за всички възможности да помагам всеки ден. Мога да купя повече продукти в магазина или да поръчам повече неща в ресторанта, за да дам храна на някого. Мога да нося бутилки с вода в колата, за да подам на някой бездомник. Мога да спирам и да разговарям с хората за своята вяра. Докато шофирам, мога да съм любезен към останалите на пътя. На опашката в магазина мога да пусна някой, който ми изглежда забързан и притеснен, да мине пред мен. Ето с такива малки жестове може да споделяме Божията любов със света и да изпълваме сърцата си с радост.

Молитва: Боже, всеки ден ни посочвай хората, на които можем да помогнем. „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята; давай ни всеки ден насъщния ни хляб; и прости греховете ни, защото и самите ние прощаваме на всеки наш длъжник; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия” (Лука 11:2-4). Амин.

Мисъл за деня: „По-блажено е да дава човек, отколкото да получава“ (Деяния 20:35).
Дийн Скоглънд (Минесота, САЩ)

Да се молим за: БЕЗДОМНИТЕ ХОРА ОТ ГРАДА.

© 2020 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

Остави коментар

Live Reply