Малкото врабче

Прочит: Лука 18:1-8

„Каза им една притча как трябва всякога да се молят и да не отслабват.“
(Лука 18:1)

По време на обедната си почивка често ходя на разходка на брега на реката. Един пролетен ден нещо привлече вниманието ми. На близкото дърво едно врабче цвърчеше силно срещу доста голям черен гарван. Предположих, че гнездото му е заплашено и то отвръща на това по най-агресивния начин. Гарванът не показваше никакъв интерес към неговото вълнение, но явно в един момент се измори и прелетя на съседно дърво. Врабчето успя да го прогони.
Осъзнах, че съм станал свидетел на постоянство срещу нещо, което изглежда непреодолимо. И ние като малкото врабче можем да се изправим срещу препятствие, което сами не можем да преодолеем.
В днешния библейски прочит Исус използва примера на вдовицата, за да ни напомни да не се отказваме да представяме пред Него своите нужди. Нашият небесен Баща винаги е готов да отговори на молитвите ни.

Молитва: Господи Исусе, помагай ни да постоянстваме в молитва дори когато ситуациите ни изглеждат неразрешими. Амин.

Мисъл за деня: Бог възнаграждава постоянството в молитва.
Бил Гослинг (Австралия)

Да се молим за: ВДОВИЦИТЕ.

Остави коментар

Live Reply