„Мъжо силни!“

Прочит: Съдии 6:11-16

 

„И ангелът Господен му се яви и му каза: Господ е с теб, мъжо силни и храбри.“

(Съдии 6:12)

 

Когато почувствах Божия призив да поема грижата за нашата църква, се изплаших. Едно е да помагаш на пастора, а съвсем друго – да поемеш сам тази отговорност. Четях различни библейски истории и ми се искаше да бъда като Давид, който победи Голиат, но аз по-скоро приличам на Саул, който се скри между вещите (1 Царе 10:22). Имам голямо желание да оставя всичко и да тръгна след Христос, както сториха Неговите първи ученици, а усещам, че съм като Моисей, който търсеше извинения да не се покори на Божията заповед – да изведе израилтяните от Египет.

Малко след като станах пастор, един човек от църквата ме посъветва да прочета историята на Гедеон. Колкото повече четях, толкова повече виждах себе си в неговия образ: аз се страхувах, съмнявах се, не се чувствах сигурен и задавах куп въпроси. Въпреки цялата несигурност, която бе обзела и сърцето на Гедеон, Бог се обърна към него с думите: „мъжо силни и храбри“ (Съдии 6:12). Явно за Господ не беше от значение колко силен, умен или опитен беше човекът Гедеон.

Бог не очаква от нас да сме напълно готови, за да отговорим на Неговия призив. Той може да използва това, което ние смятаме за слабо, незначително или глупаво, за да се прослави и да извърши Своето дело.

 

Молитва: Могъщи Боже, нека силата Ти се разкрива в нашата немощ, Твоята мъдрост – в това, което ние считаме за глупаво, мощта Ти – в нашите страхове. Амин.

 

Мисъл за деня: Когато служа на Бога, дори страхът може да бъде стимул за големи дела.

Владимир Дитмар (Русия)

 

Да се молим за: НОВОНАЗНАЧЕНИТЕ ПАСТОРИ.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply