Милост и състрадание

Прочит: Евреи 13:1-3

„… отваряй устата си, съди справедливо и раздавай правосъдие на сиромаха и немотния.“
(Притчи 31:9)

На паркинга дванадесетгодишният ми син Майк настояваше да отворя прозореца на колата. Той дори се разплака, когато видя един бездомник, който държеше надпис „Работа срещу храна“. Майк се пресегна през прозореца и подаде на човека един пакет снакс и рестото, което му беше останало. Дори му се извини, че не може да му даде друго. Бездомникът благодари няколко пъти с треперещ глас.
По пътя към дома Майк ме попита дали е постъпил правилно. Дали е постъпил правилно? Майчиното ми сърце беше изпълнено с гордост от неговата постъпка, но и с малко угризение. Аз дори не бях забелязала човека. Признавам, че често не само не обръщам внимание на такива хора, но и ги критикувам, без да знам в каква ситуация се намират.
Исус ясно показа, че мисията Му на земята е за хората в нужда, за потиснатите и болните. Той не ги отбягваше, не тръгваше в друга посока. Напротив, отиваше точно при тях. Призовани сме да следваме Неговия пример, да сме изпълнени с милост и състрадание. Нашата работа не е да съдим, а да се грижим за другите.

Молитва: Господи, помагай ни да гледаме на хората, както Ти гледаш на тях, и да им помагаме. Амин.

Мисъл за деня: Избирам да гледам на хората през погледа на Исус.
Лоли Хофър (Небраска, САЩ)

Да се молим за: СМЕЛОСТ ДА ПОМАГАМЕ НА ХОРАТА В НУЖДА.

Остави коментар

Live Reply