Милост вместо огорчение

Прочит: Матей 18:21-35

„Всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба, да се махнат от вас; и бъдете един към друг благи, милосърдни; прощавайте си един на друг, както и Бог в Христос е простил на вас.“
(Ефесяни 4:31-32)

Преди известно време видях позната, която много ме беше обидила. Разменихме си усмивки и поговорихме, но горчивината дълбоко в мен си оставаше. От неприятната случка бяха минали години, мислех си, че съм ѝ простила, но явно не бях. И за съвсем кратко време болката и гневът се възродиха.
Тогава като че ли Святият Дух ми припомни днешния стих. Представих си червената гъба на кухненската ми мивка. С нея не мога да попия горчиво кафе, а да изстискам сладък ябълков сок. Защо тогава си мисля, че мога да тая горчивина, а да проявявам милост и простителност? И аз като гъбата мога да предложа само това, което е в сърцето ми.
Днешният стих ни напомня да се освободим от огорчението и от всяка злоба и ни насърчава да бъдем благи и милосърдни и да си прощаваме, както Бог ни е простил. Само ако освободим място за добротата, милостта и прошката, ще се освободим от огорчението и злобата.
Ако Христос може да прости на мен, значи и аз мога да простя на моята приятелка. Днес ще започна с вяра в Бога да се освобождавам от огорчението, като се моля постоянно за нея.

Молитва: Отче, благодарим Ти, че ни обичаш и прощаваш. Помогни ни да се освободим от горчивината и злобата, за да се изпълним с доброта и милост. В името на Исус. Амин.

Мисъл за деня: Мога да проявявам християнско милосърдие, като прощавам на хората.
Тами ван Гилс (Вирджиния)

Да се молим за: НЯКОГО, НА КОГОТО ТРЯБВА ДА ПРОСТЯ.

Остави коментар

Live Reply