Милост

Прочит: Лука 7:11-16

„А на вас, братя, да не ви дотяга да вършите добро.“
(2 Солунци 3:13)

Един млад човек често идваше на работното ми място, за да ме моли за пари или друга помощ. Понякога съм му давал с готовност, друг път – с явно нежелание, защото въпреки обещанията да промени живота си, той не го правеше. Сериозната му зависимост бе увредила неговото здраве. Последния път, когато го видях и му дадох пари, никак не изглеждаше добре. Изненадах се обаче, когато вдигна ръце към небето и благодари на Бога за мен и помощта ми.
Мина година, без да го видя. Един ден някаква жена, която не познавах, дойде на работното ми място. Беше майката на този човек и искаше да ми съобщи нещо. На смъртното си легло той ѝ беше поръчал да ме намери и да ми благодари за всичко, което бях направил за него.
Апостол Павел ясно ми казва да не се изморявам да върша добро. Възкресяването на сина на наинската вдовица, което е описано в днешния прочит, е пример за милостта на Исус. Днес, когато се отнасяме цинично към страданието на другите, Исус ни призовава да бъдем милостиви.

Молитва: Боже на милостта, помогни ни да показваме милост към своите братя и сестри дори когато смятаме, че не го заслужават. Молим се в името на Този, Който показа милост към нас. Амин.

Мисъл за деня: Божията милост ме призовава да проявявам и очаквам не нещо друго, а милост.
Франсис Хорхе Валера (Доминиканска република)

Да се молим за: РОДИТЕЛИТЕ НА ТЕЗИ, КОИТО СТРАДАТ ОТ ЗАВИСИМОСТИ.

© 2020 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

Остави коментар

Live Reply