Милостивите самаряни около нас

Прочит: Лука 10:25-37

„Но един самарянин, като пътуваше, дойде на мястото, където беше той, и като го видя, смили се…“
(Лука 10:33)

Мой приятел бил нападнат от крадци една вечер, след като слязъл от автобуса. За жалост, в началото никой не се притекъл на помощ, докато не се появили двама мъже, които прогонили крадците, обадили се на спешния телефон и останали до приятеля ми, докато дойде линейката. Той забелязал, че помощниците му са имигранти мюсюлмани. Никой друг не спрял при него, освен тези двама човека, които проявили доброта.
В притчата за добрия самарянин хората, от които се очаква да помогнат, не го правят. Помага някой, от когото не се очаква състрадание. Вероятно всички трябва да се замислим как гледаме на другите. Ако е така, както гледа на тях Исус, не бихме ги приемали според произхода им или цвета на кожата, а като хора, сътворени по Божи образ.

Молитва: Благодарим Ти, Господи, че използваш хора, от които другите не очакват да получат помощ. Помагай ни да гледаме на всеки човек през Твоя поглед и да ценим всекиго като Твое възлюбено творение. В името на Исус. Амин.

Мисъл за деня: Ако гледам на хората през очите на Исус, ще ценя всеки човек.
Трейси Краус (Канада)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО РИСКУВАТ СИГУРНОСТТА СИ ЗАРАДИ ДРУГИТЕ.

Остави коментар

Live Reply