Минал съм през това

Прочит: Лука 10:25-37

„Благословен (…) Бог на всяка утеха, Който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме тези, които се намират в каквато и да била скръб, с утехата, с която и ние се утешаваме от Бога.“
(2 Коринтяни 1:3-4)

Точно преди Рождество Христово жената, в която бях влюбен, ми заяви, че излиза с друг. Бях съкрушен и плаках много. Реших да открия и други хора, които преминават през подобна загуба. Само за месец се свързах с една жена, която беше погребала баща си, друга сестра в Христос, чийто син се беше самоубил, и едно семейство, чиято голяма дъщеря беше отпаднала от вярата.
Мисля, че много хора пропускат нещо от притчата за добрия самарянин. Според мен свещеникът и левитът не можаха да разберат напълно какво преживява в онзи момент пострадалият на пътя. Самарянинът, който познаваше отхвърлянето, успя – от личен опит. Той истински се идентифицира с пострадалия, можеше да каже „И аз съм минал през това“.
Когато страдаме, Исус ни призовава да се идентифицираме със страдащите, които в този момент са ни ближни повече от всеки друг. Така ще можем да ги утешим с утехата, която сами сме получили от Бога. Милостта ни прави подобни на Христос и ни приближава към Него и към хората.

Молитва: Отче, когато страдаме, помагай ни да почувстваме болките на другите и ни давай желание да ги утешим. В името на Исус. Амин.

Мисъл за деня: Бог иска да споделям утехата, която ми е дал, с другите.
Рик Ноулин (Пенсилвания, САЩ)

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО Е ПРЕЖИВЯЛ РАЗДЯЛА.

Остави коментар

Live Reply