Мир и утеха

Прочит: Филипяни 4:6-9

„Голяма сила има усърдната молитва на праведния човек.“
(Яков 5:16)

Един следобед, докато приготвях вечеря за семейството, една тенджера, пълна с врящо прясно мляко се изсипа върху десния ми крак – от коляното до ходилото. Изкрещях и се затичах към банята, за да полея крака си със студена вода. Сетих се, че трябва да говоря на следващия ден в църквата в моето село, а след три дни – в друга църква в друг град и в главата ми започнаха да се въртят мрачни мисли. Как щях да стигна до църквата на следващия ден? Дали да не изпратя съобщение до другата църква, че няма да мога да отида? Докато си мислех това, си представях как лежа в болницата с превързан крак. Питах се дали нямаше да се наложи да нося нещо, което да прикрива голямата рана.
Тогава осъзнах, че не слушам Божия глас. Затова отворих Библията, зачетох стиховете за изцерението и започнах да се моля. Болката беше станала по-дълбока и мъчителна. Продължих да се моля и когато приключих, нямаше нито болка, нито белег.
Когато изпаднем в трудна ситуация, започваме да се притесняваме, но притеснението няма да ни помогне. Истински мир и утеха можем да открием в молитвата и вярата.

Молитва: Господи, когато изпаднем в беда, помогни ни да се обърнем към Теб с вяра и молитва, вместо да се притесняваме. Амин.

Мисъл за деня: Молитвата решава повече проблеми, отколкото притеснението.
Черити Кирегиера (Уганда)

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО Е ПОСТРАДАЛ В ДОМА СИ.

© 2020 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

Остави коментар

Live Reply