Мир, когато се съмняваш

Прочит: Йоан 20:19-29

„… Исус дойде, застана на средата и им каза: Мир вам!“
(Йоан 20:19)

След като изкачихме осемте мили до върха на Халф Доум в Националния парк „Йосемити“, видяхме специални стоманени въжета, по които можехме да стигнем до най-високата част. Групата се беше катерила четири часа, но когато видях въжетата, отказах да продължа, защото ми се стори опасно – полетът от тази височина щеше да е смъртоносен. Докато гледах как приятелите ми продължават нагоре, се чувствах объркан. Тогава някой, който идваше след мен, ми каза: „Аз ще ходя с тебе“. Водачът беше останал последен, за да се увери, че няма да се нараня или да остана сам. Бавно тръгнах нагоре и си струваше.
В днешния библейски разказ за явяването на Исус пред учениците след Неговото възкресение Тома отказва да повярва на техните думи. По този начин той се отделя от останалите. Тогава Исус се явява отново, без да Го очакват.
Във време на съмнение сякаш Бог Го няма. Но също като водача, който ми помогна да продължа напред, Господ идва дори когато сърцата ни са изпълнени със съмнения. Когато сме готови да се откажем, Той ни прошепва: „Аз ще бъде с тебе“.

Молитва: Любящи Боже, благодарим Ти за Твоята неизменна любов и присъствие дори в най-болезнените моменти на съмнение. Амин.

Мисъл за деня: Дори в моментите на най-силно съмнение Бог е с мен.
Адам Бенсън (Северна Каролина)

Да се молим за: КАТЕРАЧИТЕ.

Остави коментар

Live Reply