Мир в сърцата

Прочит: Исус Навин 1:1-9

 

„Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръб ли, или утеснение, гонение или глад, голота, беда или меч?“

(Римляни 8:35)

 

Тъкмо се бях върнала от пазар една сутрин, когато приятели ме шокираха с новината, че три църкви в града ни са били бомбардирани. Всички останали трябваше да затворят врати, затова с приятелите ми решихме да си направим домашна служба в дома на един от тях. Дори в тази ужасна ситуация можехме да прославяме Бога, да се молим и да слушаме Неговото слово. Нищо не можеше да ни спре да служим на Господа.

Тогава осъзнах, че много неща – малки и големи – могат да ни изплашат, но дори в страха можем да продължаваме да вярваме, че Бог е с нас, каквото и да се случва. Когато се молим и възлагаме надеждата си на Него, Той ще изпълни сърцата ни с мир. Не бива да се страхуваме, защото с Бога ставаме повече от победители (Римляни 8:37).

 

Молитва: Боже, вярваме, че каквото и да се случва, Ти си с нас. Помогни ни да погледнем отвъд страха и да приемем мира, който ни предлагаш. Амин.

 

Мисъл за деня: Дори в хаоса и страха мога да намеря мир, като служа на Господа.

Мелиана Сантосо (Индонезия)

 

Да се молим за: ЦЪРКВИ, КОИТО ПРЕЖИВЯВАТ НАСИЛИЕ.

 

© 2020 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

Остави коментар

Live Reply