Мисия в родния град

Прочит: Марк 16:9-20

 

„Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и ще бъдете свидетели за Мен както в Йерусалим, така и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.“

(Деяния 1:8)

 

Често съм си представяла как се вълнуват международните мисионери, изпълнявайки великото поръчение на Исус (Матей 28:19-20; Марк 16:15). Въпреки че това ме привлича, със съпруга ми досега не сме се включвали в мисионерско пътуване.

Преди известно време няколко църкви от малкия ни град сформираха групи, които да ходят от врата на врата и да канят хората на съживителни събирания, както и да ги питат за молитвените им нужди. Изненадах се колко много хора поискаха да се молим за тях и семействата им. Молитвата даде възможност за разговори за Божията любов и живота и поученията на Исус. Един човек ме попита дали не съм уличен проповедник. В този момент осъзнах, че съм на мисия – само на няколко мили от дома си.

Преди да се възнесе, Исус каза на Своите ученици, че ще получат силата на Святия Дух и ще бъдат Негови свидетели от Йерусалим до края на земята. Преди да достигне до всички земни краища, евангелието се разпространяваше от къща на къща. И ние можем да бъдем Христови свидетели, като започнем от собствения си град.

 

Молитва: Благодарим Ти, Боже, че изпрати Святия Дух, за да можем да бъдем Христови свидетели навсякъде. Амин.

 

Мисъл за деня: Предложението да се молим за някого е начин да покажем Божията любов.

Ники Дайс (Алабама, САЩ)

 

Да се молим за: СВОИТЕ БЛИЖНИ.

 

 

© 2021 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

Остави коментар

Live Reply