Мисия

Прочит: Йоан 5:19-24

„Аз не мога да върша нищо от Себе Си; отсъждам, както чувам; и Моят съд е справедлив, защото не искам Моята воля, но волята на Онзи, Който Ме е пратил.“
(Йоан 5:30)

След като получих няколко предложения да участвам в мисии, които не мислех, че отговарят на това, което Бог очаква от мен, приятелката ми Ан ми предложи да напиша своя мисионерски възглед и план. Мислех, че такива планове съставят само компаниите, но с нейна помощ написах изложение, включващо няколко неща, които смятах за ключови в Божието призвание към мен. Сега, когато получа покана да взема участие в мисия, мога да се съобразя с написаното и да реша дали предложението отговаря на служението, към което Бог ме призовава.
Исус също имаше мисия. Той каза: „Аз не мога да върша нищо от Себе Си, защото не искам Моята воля, но волята на Онзи, Който Ме е пратил“. Въпреки че на много хора разбираха Неговата мисия, Той я следваше неотклонно.
Всички ние имаме задача. Ако не знаем какво Бог очаква от нас, можем да Го попитаме и Той ще ни покаже правилната посока. Когато знаем какво се очаква от нас, ще бъдем фокусирани върху своята мисия.

Молитва: Господи, благодарим Ти, че ни възлагаш да Ти служим на тази земя. Молим се в името на Исус. Амин.

Мисъл за деня: Каква е моята мисия?
Мери Уеб (Ню Мексико, САЩ)

Да се молим за: ПРИЯТЕЛИТЕ, КОИТО МЕ НАСЪРЧАВАТ.

© 2020 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

Остави коментар

Live Reply