Младите във вярата

Прочит: 1 Петр. 2:1-6

„… пожелавайте като новородени младенци чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение…“
(1 Петр. 2:2)

Наблюдавах как две червеношийки строят гнездото си, снасят яйца и отглеждат своите малки. Колко заета двойка! Когато пиленцата се излюпиха, те не спираха да прелитат към градината, за да търсят червейчета за гладните гърла. Без редовна храна малките пухени топки нямаше да оцелеят.
Можем да вземем пример от птиците за това как да се отнасяме към хората, които са християни отскоро. Също както те осигуряват безопасно гнездо за малките си, в църквата новоповярвалите намират сигурно място, където могат да зададат своите въпроси и да изкажат съмненията си. С богослуженията, проповедите, библейското изучаване те се хранят, за да получат нужното разбиране и опит във вярата. Личният пример на хората, които са вярващи от по-дълго време, също е важен. Както семейството червеношийки бяха един екип, така и членовете на църквата в единство споделят своите духовни дарби, като дават, поучават и насърчават.
Новоповярвалите християни се нуждаят от църквата, както и тя – от тях, за да продължава Божието дело. Каква прекрасна възможност е да приемем с радост тези хора, да ги храним духовно с Божието слово и да ги закриляме, докато се почувстват уверени във вярата! Един ден самите те ще закрилят други, които поемат по християнския път.

Молитва: Господи, отваряй очите ни за нуждите на тези, които са нови във вярата. Амин.

Мисъл за деня: Чия вяра ще насърча днес?
Шърли Брозиъс (Пенсилвания)

Да се молим за: НОВОПОВЯРВАЛИТЕ ХРИСТИЯНИ.

Остави коментар

Live Reply