Млъкнете!

Прочит: Псалм 46:1-11

 

„Който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия.“

                                                                                    (Псалм 91:1)

 

Работя в малка селска болница, където чувам и виждам много неща. Повечето от моите пациенти са възрастни хора, много от които постъпват за лечение след падане. Има някои, които страдат от болестта на Паркинсон.

Един следобяд, когато посещавах болни, заварих дъщерята на една от възрастните пациентки да седи до леглото на майка си и да я гледа в очите. Те не си казваха и думичка и това по никакъв начин не ги притесняваше. Осъзнах, че тези две жени са прекарали толкова години заедно, че могат просто да седят мълчаливо и спокойно, изпитвайки радост от това общение.

 Замислих се, че животът ми преминава в множество молитви за непотребни неща и че пропускам просто да се наслаждавам на Божието присъствие. Докато гледах майката и дъщерята в онзи ден, в мен отекнаха думите от Псалм 46:10: „Млъкнете и знайте, че Аз съм Бог; ще се възвися между народите, ще се възвися на земята“.

 

Молитва: Прославяме Те, Боже, за Твоето постоянно присъствие в нашия живот. Помогни ни да осъзнаем колко ценно е времето, прекарано с Теб. Амин.

 

Мисъл за деня: Призовани сме да замълчим и да се насладим на Божието присъствие.

Джина Матюс (Англия)

 

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО РАБОТЯТ В БОЛНИЦА.

Остави коментар

Live Reply