Много начини

Прочит: Матей 25:14-30

„Службите са различни, но Господ е същият. Различни са и действията, но Бог е същият, Който върши всичко във всички човеци.“
(1 Коринтяни 12:5-6)

Дълго време исках да участвам в църковно служение, но не знаех с какво мога да помагам. Нямам хубав глас и не мога да свиря. Не мислех, че мога да съм добър разпоредител. Нямах дарбата да интерпретирам проповедта пред други хора. Мислех си: „Ох, толкова съм объркана. Какво служение изобщо може да има за мен?“.
През януари 2016 г. почувствах, че Бог казва на сърцето ми: „Лина, можеш да пишеш статии за църковния бюлетин“. Без да се притеснявам, започнах да пиша и да изпращам редовно. В началото на месец март няколко бяха публикувани. Мои приятели ми споделиха, че са били благословени от статиите ми. Благодарих на Бога за възможността да служа.
Служението не е свързано само с това, което правиш в църквата. Бог има много начини, по които можем да служим – грижа за сираците, за възрастните хора, за вдовиците или за другиго в нужда. Освен това можем да бъдем добри слушатели. Когато служим на Бога с цяло сърце, ще блестим като звезди в този свят. Накрая ще чуем Царя да ни казва: „Хубаво, добър и верен слуга“ (Матей 25:21).

Молитва: Боже, отвори очите и сърцата ни, за да видим възможностите, които ни даваш, за да служим на хората. Амин.

Мисъл за деня: Бог не гледа колко голямо е служението ми, а искреността, с която го извършвам.
Линавати Сантосо (Индонезия)

Да се молим за: ГОТОВНОСТ ЗА НОВИ НАЧИНИ НА СЛУЖЕНИЕ.

Остави коментар

Live Reply