Мобилен

Прочит: Матей 28:16-20

 

„И така, идете и създавайте ученици измежду всички народи, и ги кръщавайте в името на Отца и Сина, и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал.“

(Матей 28:19-20)

 

Мисля, че в Ямайка има най-много мобилни телефони на глава от населението в сравнение с всяка друга държава в света въпреки не толкова добрата ни икономика. Хората постоянно презареждат минути, за да няма време, в което да не са във връзка със своите близки и приятели.

Една неделя проповедникът направи сравнение между стационарния и мобилния телефон. Той предположи, че много от нас са „стационарни християни“, че практикуваме християнството само в сигурните предели на домовете си. Мобилният телефон е навсякъде с нас и ни предлага различни възможности за връзка с хората. Можем да го вземем на работа, на училище, в магазина, навсякъде. Исус очаква от нас да бъдем също толкова мобилни – да достигаме всекиго и навсякъде, за да споделяме Благата вест.

Исус пътуваше, учеше хората и ги насърчаваше да се обичат. Ако беше стоял само на едно място, Евангелието нямаше да достигне до тези, които толкова се нуждаеха от него. Нека всеки от нас се стреми да бъде такъв християнин, който разпространява Благата вест навсякъде, където ходи.

 

Молитва: Боже, помагай ни да споделяме Твоята вест за спасение и любов навсякъде, където ходим. Амин.

 

Мисъл за деня: Какъв християнин съм – стационарен или мобилен?

Лейла Вон (Ямайка)

 

Да се молим за: ПРОПОВЕДНИЦИТЕ.

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

 

 

 

 

Остави коментар

Live Reply