Моето място

Прочит: Матей 1:1-17

 

„А Исус ги погледна и им каза: За хората това е невъзможно, но за Бога всичко е възможно.“

                                                                     (Матей 19:26)

 

Ето ги всички, повече от 40 човека: някои високи, други ниски, някои евреи, други езичници, някои особено праведни, други не толкова, но всички обединени от най-важното родословие в историята – това на Исус Христос. Как е възможно? Измежду тези хора има дори прелюбодеец и убиец! А какво да кажем за проститутката? И тя е в родословието.

И какво ни показва всичко това? Със сигурност – че Бог може да използва всеки от нас, за да изпълни Своя план. Това ме успокоява. Няма нужда да бъда някой друг, за да стана достоен за Бога. Не е нужно да съм силен, висок и бърз, за да бъда избран за служение. От мен не се очаква да съм особено умен или да притежавам други специални качества. Ако вярвам и се покорявам, Бог може да извърши Своето дело чрез мен.

Нека всеки от нас се стреми да живее за Исус, за да казва животът ни: „Моят Бог може да извърши всичко чрез мен, защото Той е Господ на цялата земя!“.

 

Молитва: Господи на всички и на всичко, помагай ми да не отклонявам погледа си от Теб и да бъда покорен Твой служител. Нека Твоите обещания се изпълняват в моя живот. Амин.

 

Мисъл за деня: Въпреки човешките ни ограничения Бог може да работи чрез нас.

Робърт Фармър (Джорджия)

 

Да се молим: ДА ВЯРВАМЕ В БОГА И ДА МУ СЕ ДОВЕРЯВАМЕ.

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply