Моето призвание

Прочит: Филипяни 2:12-18

 

„Защото Бог е, Който, според благоволението Си, действа във вас и да желаете това, и да го изработвате.“

(Филипяни 2:13)

 

Всички ние преживяваме в живота си моменти,  в които си задаваме трудни въпроси. Появява се проблем и си мислим: „Не може ли някой да го разреши?“. Чуваме за важна благотворителна кауза и се питаме защо хората не дават достатъчно от средствата или времето, с което разполагат, за да сторят добро.

Преди известно време нашата църква започна да губи много от младите си хора. Някои просто спряха да идват, други се ожениха или се преместиха от града. А църквата ни явно не е достатъчно атрактивна за нови младежи. Какво не ни е наред? Музиката? Или дейностите, които не привличат млади хора? Не можех да си отговоря на тези въпроси. Споделих тревогите си с моето семейство – не можех да се примиря, че църквата остава без младежи.

Думите от Филипяни 2:13 ми помогнаха да осъзная, че Бог не призовава всекиго за всяко нещо. Той работи с всеки от нас по различни начини. Размишлявайки над този стих, си помислих, че докато чакам другите да направят нещо, Бог подбужда мен да помогна на своята църква, като се насоча към млади хора, които да поканя. Това явно беше мое призвание и трябваше да отговоря на Божия призив.

 

Молитва: Боже, помагай ни да разпознаем и да отговорим на Твоя призив, за да служим съобразно Твоята воля. Амин.

 

Мисъл за деня: Какво ме призовава Бог да направя?

Дженифър Бриганди (Канада)

 

Да се молим за: МЛАДЕЖКИТЕ СЛУЖЕНИЯ.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply