Молитва

Прочит: Римляни 8:18-28

 

„Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение.“

                                                                               (Римляни 8:28)

 

Преди три часа мъжът ми се беше върнал от посещение при неговия баща, който лежеше в хоспис. Явно след 18-годишно боледуване свекърът ми беше пред прага на смъртта. След като всички си легнаха, аз се замислих за стресиращите събития от изминалия ден.

Молех се за моя съпруг и за останалите роднини, които бяха останали в болницата. Но когато започнах да се моля за свекъра си, не знаех как точно да се помоля. Не намирах думи, затова помолих да бъде Божията воля. Благодарих на Бога, че мога да се моля с тази молитва във всякакви обстоятелства с надеждата, че Той ще промисли за доброто на всички (виж Римляни 8:28).

Взех „Духовна манна“ и отворих на размишлението за деня. Първите думи, които прочетох, бяха от Господната молитва: „Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля…“ (Матей 6:10). Това беше отговорът, от който се нуждаех: Бог беше чул моята молитва. Почувствах мир. Бях сигурна, че Бог ме разбира и приема молбите ми.

 

Молитва: Боже, благодарим Ти за молитвата, която Исус ни оставя като пример. Помогни ни да възложим на Теб своите тревоги и проблеми, като се молим: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име! Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята! Дай ни днес насъщния хляб; и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото е Твое царството и силата, и славата, до вековете. Амин!” (Матей 6:9-13).

Мисъл за деня: Бог чува нашите молитви дори когато не намираме точните думи.

Кати Тейлър (Флорида)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО ИМАТ РОДНИНИ В БОЛНИЦА.

© 2015 The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply