Молитвата „АБВ“

Прочит: Филипяни 1:3-11

 

„Благодаря на Бога, на Когото още от прародителите си служа с чиста съвест, като непрестанно те споменавам в молитвите си…“

(2 Тимот. 1:3)

 

Не знам защо, но се събудих посред нощ. Дълго гледах към тавана и се питах как да заспя, за да успея да се събудя рано на сутринта. Спомних си за едно предложение от мой приятел – да се моля с молитвата“АБВ“. Започваше се с „А“ – трябваше да се моля за всички хора, чиито имена започват с тази буква. После минах на „Б“. Спомням си, че стигнах до „М“, но останалото ми се губи.

Молитвата за другите ни носи радост и мир. В нашия неделен клас за възрастни постоянно предлагаме молитвените си нужди. Чувствали сме се прекрасно, когато сме виждали как идва помощта от Бога. Общуването с Бога, представянето на нуждите – своите и чуждите – пред Него, водят към реални резултати, носят радост и мир.

 

Молитва: Боже, благодарим Ти, че винаги чуваш молитвите ни – денем и нощем. Амин.

 

Мисъл за деня: Получаваме неочаквани благословения, когато представяме пред Бога своите молби.

Шера Кар (Джорджия)

 

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО ТРУДНО ЗАСПИВАТ.

 

Остави коментар

Live Reply