Молитвата на Павел

Прочит: Лука 11:1-10

„… не преставаме да се молим за вас и да искаме от Бога да се изпълните с познанието на Неговата воля чрез пълна духовна мъдрост и разбиране, за да постъпвате достойно за Господа…“
(Колосяни 1:9-10)

При едно скорошно пътуване до Атланта дъщеря ми Тоня ми показа картичките, които дава на непознати, които среща, докато пътува. На тях пише: „Днес се помолих за теб“. Толкова е вдъхновяващо! Тя ми даде няколко и аз започнах да правя същото. Хареса ми първата реакция, която предизвиках. Беше от рецепциониста пред лекарския кабинет: „ Благодаря. Имах труден ден. Ще запазя картичката. Наистина ми помогнахте“.
Този случай ме накара да се замисля как всъщност се моля за другите. Апостол Павел се моли за църквата в Колос дори от разстояние, без да се е виждал с хората там. И за какво се моли? Те да бъдат изпълнени с познаването на Божията воля и да живеят така, че да бъдат угодни на Бога.
Всеки се нуждае от молитва. Понякога се питаме как да се молим за хората, като всеки има специфични нужди – да си намери работа, да помогне на детето си, което се е отклонило, да оздравее. Когато не знаем как точно да се молим за другите, нека си спомняме примера на апостол Павел.

Молитва: Отче, благодарим Ти, че чуваш молитвите ни за хората, които страдат. В името на Исус се молим да бъдеш с тях със Своята сила. Амин.

Мисъл за деня: За кого ще се моля днес?
Дейвид Джоунс (Джорджия)

Да се молим за: МОЛИТВЕНИТЕ СЛУЖЕНИЯ.

Остави коментар

Live Reply