Молитвата на света

Прочит: Исая 53:1-12

„Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари (…) и с Неговите рани ние се изцелихме.“
(Исая 53:4-5)

Аз съм носител на вируса на СПИН и ми е трудно да живея с тази диагноза. Наскоро получих криза и ме настаниха в болница за осем дена, което ми се стори цяла вечност. Докато лежах изтощен, погледът ми се спря на копие от „Духовна манна“ на шкафчето до леглото. С голямо усилие, но осъзнавайки нуждата си от Божията помощ, го отворих и започнах да чета. Представях си тези толкова различни хора от толкова страни по света, обединени в молитва заедно с мен, докато аз лежах на болничното си легло.
Божият мир, който превъзхожда нашето разбиране, ме обгръщаше и ми напомняше за думите на псалмиста: „Вечер може да влезе плач да пренощува, а на сутринта иде радост“ (Псалм 30:5). Успях да заспя. На другата сутрин се събудих спокоен и с усещането за подкрепата на това голямо молитвено семейство, което се събира чрез страниците на „Духовна манна“ независимо от културните, социалните и физическите различия между хората.
След като се справих с тежката криза, аз продължих своето пътуване на вярата с подновена надежда за Божията подкрепа и заедно с моето ново духовно семейство.

Молитва: Боже на надеждата и силата, благодарим Ти, че всеки ден ни придружаваш. Благодарни сме за голямото молитвено семейство, което ни подаряваш. Амин.

Мисъл за деня: Молитвата обединява Божието семейство от целия свят.
Хернан Хернандес (Хондурас)

Да се молим за: БОЛНИТЕ ОТ СПИН.

Остави коментар

Live Reply