Момент на промяна

Прочит: 1 Коринтяни 15:50-58

 

„Затова, възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими и преизобилвайте винаги в Господнето дело, понеже знаете, че в Господа трудът ви не е напразен.“

(1 Коринтяни 15:58)

 

Родителите ми служат в няколко християнски събрания и винаги ме вземат със себе си, за да им помагам. Преди известно време започнах да усещам, че това служение не е за мен. Казах на родителите си, че няма да продължа и че не чувствам Божието присъствие. Татко отвърна, че най-важната част от служението е да споделяш благата вест. Той поиска да размисля и да променя отношението си. Това ме ядоса. Започнах да приемам служението на Бога като товар.

Два дни по-късно, докато слушах музика, започна една християнска песен. Затворих очи и се заслушах. Почувствах много ясно Божието присъствие и чух думите „Служи Ми с радост“. Не мога да обясня този невероятен момент, но Бог беше с мен в съмнението. Той ме изпълни с радост и провокира искрено желание да продължа да служа със своите родители, за да споделяме с хората благата вест за Исус Христос.

 

Молитва: Святи Душе, благодарим Ти, че си с нас в моменти на съмнение. Вдъхновявай ни да живеем като истински Твои ученици и да споделяме вестта за спасение с хората. Амин.

 

Мисъл за деня: Дори във време на съмнение Бог е до мен.

Каролина Мургуейшо (Еквадор)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СЕ СЪМНЯВАТ.

 

 

 

 

 

Остави коментар

Live Reply