Момичето с кутиите

Прочит: Лука 8:26-39

 

„Върни се у дома си и разкажи какво направи за теб Бог…“

(Лука 8:39)

 

Преди години познавах момиче, което събираше използвани кутии от консерви от улицата. Обичаше да пише върху използвани листи хартия и да ги слага в кутиите. Повечето хора не ѝ обръщаха внимание, а някои ѝ се подиграваха, като я наричаха „момичето с използваните кутии“. Това, което правеше, се възприемаше за нещо глупаво.

Когато порасна, тя си спомняше как е тръгнала на църква преди време. Беше почувствала насърчение от Святия Дух и бе отишла. Там беше чула историята за човек, който бил отхвърлен от обществото, лутал се из гробището и бил обладан от бесове, заради което другите го мислели за луд. Но Исус му помогнал и Божията любов спасила и променила неговия живот. Никой не е маловажен за Исус.

По същия начин, въпреки че хората не я уважаваха и не ѝ обръщаха внимание, Исус призова тази жена и с любов промени живота ѝ. Момичето с използваните кутии сега служи на Бога – преподава, пише, строи мисионерски домове и проповядва за Божията любов. Това момиче съм аз.

Дори когато се чувстваме безполезни като използвани и захвърлени  кутии от консерви, можем да носим в света Божията светлина за Негова слава.

 

Молитва: Исусе, благодарим Ти за Твоята чудна и спасителна благодат. Напомняй ни, че за Теб сме ценни и можем да носим светлина за Твоя слава. Амин.

 

Мисъл за деня: Исус ме обича дори когато се чувствам безполезна.

Линда Чандра (Индонезия)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО ПОМАГАТ ДА ПОДДЪРЖАМ ЧИСТОТАТА НА МЯСТОТО, КЪДЕТО ЖИВЕЯ.

 

 

Остави коментар

Live Reply